Sell or rent out your machine in just a few steps

Жаңа хабарландыру құру

Бастапқы нұсқаны редакциялауды жалғастыру

Сізде бастапқы нұсқасы жоқ
Сіздің жарияланбаған хабарландыруларыңыз мұнда 30 күн бойы бастапқы нұсқа түрінде сақталады. Сіз өз бастапқы нұсқаларыңызды «Жаңа хабарландыру» бөлімінен тауып, оларды кейін редакциялай аласыз.
Verkaufen Sie mit dem größtmöglichen Gewinn
  • Wide online reach
    Жалпы Еуропа бойынша миллиондаған қанағаттанған пайдаланушылармен бірге ауылшаруашылық техникаларын онлайн-порталда тікелей сатыңыз
  • Advertise at low cost
    As a commercial customer you pay only 16,90 €, for private customers we offer a free basic version
  • Best placement
    For even more requests on your ads you can book additional placements
Объявление